Zonne-energie

Zonne-energie

De zon is onze belangrijkste en goedkoopste energiebron. Door de hoge energiewaarde van de zon is het relatief eenvoudig om hoge opbrengsten te generegen.

In tijden van energie onzekerheid wordt zonne-energie steeds belangrijker.

We onderscheiden twee types:

  • Thermische zonne-energie
  • Fotovoltaïsche zonne-energie

 

Door middel van photovoltaïsche zonnepanelen kunt u op een milieuvriendelijke manier zelf voorzien in uw elektriciteitsbehoefte. De panelen zetten zonlicht om in gelijkstroom. Om deze te kunnen gebruiken in de woning wordt met een omvormer gewerkt, die de gelijkstroom (AC) zal omzetten in wisselstroom (DC). Hiervoor bevindt zich op de verdeelkast de kWh-teller van de energieleverancier. Deze teller meet het verbruik aan elektriciteit. Zodra de panelen meer stroom produceren dan je op dat ogenblik verbruikt, zal de kWh-teller terugtellen. Hierdoor zal uw stroomfactuur voelbaar verminderen !


Een zonneboiler verwarmt uw sanitair water door middel van de zon. Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zonnecollector gemonteerd. Onze zonneboilers werken steeds volgens het terugloopprincipe.

Het terugloopprincipe werd geïntroduceerd om de bescherming van het zonne-energiesysteem tegen oververhitting van het opslagvat en het bevriezen van de collector te vereenvoudigen. Gesloten Terugloopsystemen verhogen de duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem.

De collector loopt leeg wanneer de temperatuur in de collector daalt tot onder de temperatuur in het opslagvat. Op deze wijze worden warmteverlies en het bevriezen van de collector voorkomen. Om oververhitting te voorkomen, loopt de collector ook leeg wanneer de temperatuur in het opslagvat hoger wordt dan 85 °C. In geval van een electriciteitsstoring loopt de collector automatisch leeg en blijft het systeem in een veilige toestand totdat stroom weer wordt ingeschakeld.