Warmtepompen

Warmtepompen

8 voordelen van warmtepompen

1. U haalt tot 80% van uw energiebehoefte uit de omgeving. Volledig gratis!
2. U krijgt geen verbruiksfacturen meer voor aardgas en stookolie
3. U kan uw investering fiscaal aftrekken en de overheid beloont u met tal van subsidies en premies
4. De terugverdientijd bedraagt momenteel slechts 6 à 10 jaar
5. De warmtepomp is vrij van onderhoudskosten. Wat van traditionele systemen niet kan gezegd worden
6. U kan gebruik maken van passieve koeling (een teveel aan warmte wordt afgevoerd naar de bodem)
7. Eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. De sturing gebeurt automatisch en in hoofdzaak op basis van de heersende buitentemperatuur. De verschillende parameters en instellingen kunnen steeds op maat van de klant worden vastgelegd - alsook nadien naar believen worden aangepast.
8. De warmtepompinstallatie kan eventueel worden uitgebreid om ook de energiebehoeften van het zwembad/jacuzzi voor haar rekening te nemen.

Meer weten over de besparingen?

Naast de hoge rendementen die de warmtepomp haalt, zijn er tal van premies voor geothermische warmtepompen en de mogelijkheid om deze investering fiscaal af te trekken.

Concept

Een warmtepomp kan warmte op relatief lage temperatuur benutten voor toepassingen op hogere temperatuur. De hoeveelheid energie die ze hiervoor gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65 à 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordt gewonnen uit de omgeving. Zo zal een warmtepompinstallatie minder energie verbruiken dan een klassiek verwarmingssysteem. U bent immers volkomen onafhankelijk van de (stijgende) energieprijzen gekoppeld aan stookolie of aardgas. Ook de CO2-uitstoot bij verwarming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan die van een klassiek verwarmingssysteem.

Toegankelijkheid

Een warmtepomp is mogelijk zowel voor nieuwbouw- als voor renovatieprojecten, zowel voor residentiële als voor industriële projecten. Twee specifieke voorwaarden worden evenwel gesteld. Enerzijds een verwarmingssysteem op basis van vloer- en/of wandverwarming (secundair kunnen overgedimensioneerde radiatoren of ventilo’s geplaatst worden), anderzijds een goede isolatie van de woning (K 45 volgens de EPB-wetgeving). Maar een lagere K-waarde zal zeker een gunstig effect hebben op de beperking van de investeringskost.

Er kan eveneens voorzien worden in een geïntegreerde ventilatie met warmterecuperatie.

Toepassingsmogelijkheden

Geothermische warmtepompen: onttrekken van de warmte uit de bodem door middel van horizontale of verticale captatie of door middel van het benutten van grondwater.

  • Horizontale Captatie
  • Verticale Captatie

Lucht/water warmtepompen: de warmtepomp benut de door de zon opgewarmde buitenlucht. Op koude dagen kan een extra, tweede warmtebron bij ingeschakeld worden. Deze warmtepompen zijn voornamelijk interessant om te combineren met een andere warmtebron, zoals bijvoorbeeld een goed functionerende CV-ketel. Tevens wordt dit type warmtepomp vaak aangewend om een buitenzwembad te verwarmen tijdens het tussenseizoen.

Geothermische warmtepompen: onttrekken van de warmte uit de bodem door middel van horizontale of verticale captatie of door middel van het benutten van grondwater.

  • Horizontale Captatie:

In uw tuin worden tal van gesloten circuits, ingegraven, waarin water (met toegevoegd antivries) circuleert tussen de bodem en de warmtepomp. In de warmtepomp wordt er - door haar werking - energie onttrokken aan dit water. Het afgekoelde water-glycolmengsel zal vervolgens terug door de tuin circuleren en opnieuw warmte opnemen. 

Zon en regen als warmtebron
De aan de tuin onttrokken energie zal enerzijds door atmosferische invloeden (zoninstraling, regenval,…) en anderzijds door de ondergrond worden aangevuld. 

Hoe groot moet mijn tuin zijn?
Doorgaans volstaat voor woningen tot 200m² verwarmde oppervlakte, een beschikbare tuinoppervlakte van ca 250 m² (hetzij 5 x 50m of 10 x 25m) voor de toepassing van een dergelijk systeem. 

Wat met beplanting?
Boven het captatienet dient enkel aandacht besteed te worden aan de aanplantdiepte ( max. 50cm diep) en het vermijden van diepwortelende bomen (Eik, Beuk, Kastanje,…Bamboe). Een open grasperk zal het beste de opname van energie bevorderen. Bebouwing (terras, tuinhuis,…) van het captatienet dient te worden vermeden. 

Voordelen:
- beste verhouding kostprijs/rendement;
- minimaal onderhoud;
- snelle regeneratie van de bodemtemperatuur in de tussenseizoenen;
- mogelijkheid tot passieve koeling 

Nadeel:
- plaatsbeslag in tuin

  • Verticale Captatie:

Vergelijkbaar met horizontale captatie, doch in dit geval worden deze gesloten circuits door middel van boringen verticaal in de ondergrond gebracht. 

Hoe diep?
Het aantal en de diepte ervan is steeds afhankelijk van het vereiste verwarmingsvermogen, de lokale ondergrondgegevens en de mogelijke inplanting in de tuin. Voor de energietoevoer wordt er echter enkel gerekend op bodemenergie. De atmosferische invloeden (zon, regen,…) zijn minder van belang. 

Voordelen:
- minder plaatsbeslag in de tuin;
- groter koelvermogen in de zomer in vergelijking met horizontale captatie;
- minimaal onderhoud 

Nadeel:
- hogere investeringskost (tot 2 maal de kost van een vergelijkbaar horizontaal concept)


Lucht/water content