Installatiesector heroriënteert zich naar hernieuw

Installatiesector heroriënteert zich naar hernieuw

De Vlaamse installateur speelt in op de marktvraag en specialiseert zich in hernieuwbare energietechnieken. Het gaat om warmtepompen, warmte-recupererende ventilatiesystemen, zonneboilers en pv-panelen (zonnepanelen). Vanaf 1 januari moeten nieuw te bouwen woningen aan strengere energie-eisen voldoen en de nieuwbouwers moeten in hun woning gebruikmaken van hernieuwbare energie. Hierdoor zal de vraag naar dergelijke technieken toenemen. De installateurs zijn er alvast klaar voor. Dat blijkt uit de enquête die Bouwunie afnam bij 207 installateurs van energietechnieken en sanitair. Maar ook in bestaande woningen is het van belang om te kiezen voor de meest energie-efficiënte oplossing. Premies, belastingverminderingen e.d. blijven nodig om de klant in de juiste richting te duwen, zo blijkt nog uit de enquête.

Bouwunie onderwierp 207 Vlaamse installateurs van sanitair, verwarming, ventilatie en andere technieken, zowel leden als niet-leden, aan een uitgebreid socio-economisch onderzoek. Deze ondernemers zijn zowel actief op de particuliere markt als in de appartementsbouw en de utiliteitsbouw. Uit het onderzoek blijkt dat de installateur steeds meer inspeelt op de marktvraag en zich specialiseert in hernieuwbare energie. Dat is ook nodig. In de renovatiemarkt is er een erg groot potentieel aan te vervangen installaties. Daarnaast moet sinds 1 januari 2013 in elk nieuw niet-residentieel gebouw een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen toegepast worden. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2014 ook voor elke nieuwe woning. Dit impliceert het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp, pv-panelen of een installatie werkend op biomassa. Bouwers kunnen de woning in plaats daarvan ook laten aansluiten op een installatie van stadsverwarming, of participeren in een project voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen. De meerderheid van de door Bouwunie ondervraagde installateurs vindt dit een goede maatregel. Hernieuwbare energie is immers de toekomst. Door hierin te investeren wint de klant op termijn én het creëert uiteraard ook werk voor de sector. De installateurs denken dat de bouwers in de eerste plaats zullen kiezen voor een warmtepomp, PV-panelen en thermische zonne-energie. Projectparticipatie lijkt ook nog wel wat, maar de meerderheid van de installateurs denkt niet dat stadsverwarmingsprojecten en installaties op biomassa meteen succes zullen hebben. Dergelijke projecten zijn op dit moment dan ook nog dun gezaaid en onbekend maakt onbemind. Vast staat alleszins dat elke woning anders is en dat wie bouwt best vooraf goed nadenkt over de technieken die hij wil en kan installeren. De installateur kan hem hierbij met raad en daad bijstaan.

De klant betoont alvast duidelijke interesse in energiezuinige technieken, zo blijkt voorts uit de enquête, en dit zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Bij 4 op de 10 installateurs vraagt meer dan de helft van de klanten daar expliciet naar. Tegelijkertijd willen de klanten kunnen genieten van de bijhorende premies zodat de installaties en de facturen aan de opgelegde voorwaarden moeten voldoen, aldus 89% van de installateurs. 68% ervaart zelfs dat premies, belastingverminderingen e.d. echt nodig zijn om de klant te laten kiezen voor de meest energiezuinige oplossing. Zonder premies dreigt de klant voor de op het eerste zicht goedkoopste installatie te gaan.
Dit blijkt ook uit de verwachtingen van de installateurs voor het aantal en de aard van hun opdrachten. Waar ze vooral een sterke tot zeer sterke stijging verwachten voor het werkvolume van warmtepompen en zonneboilers, verwacht meer dan de helft zich aan een daling tot sterke daling van het aantal opdrachten voor het plaatsen van pv-panelen. De invloed van het al dan niet bestaan van belastingverminderingen, premies of andere stimuleringsmaatregelen is dus overduidelijk. Wil de overheid de klant laten kiezen voor de meest energiezuinige en hernieuwbare energietechniek dan staat daar ook een opdracht van sensibilisering en ondersteuning van de juiste investeringen tegenover.

Bron: Bouwunie, Bouwenwonen